MORE INFO
บทนำ : ที่มาของการเกิดของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งการดับทุกข์และสร้างสุขอย่างแท้จริงทำไมพระพุทธเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมาก จึงเสียสละความสุขสบายออกบวชเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์? พระพุทธเจ้าต้องการเห็นทุกคนพ้นจากความทุกข์และมีความสุข ทั้งนี้เพราะทรงเห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สูญเสียสิ่งที่ตนรัก นำมาซึ่งความทุกข์ เรียกว่าเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก็มีแต่เรื่องทุกข์ แม้ว่าจะมีความสุขอยู่บ้างในบางช่วงเวลาของชีวิต แต่ความสุขดังกล่าวก็ไม่ยั่งยืน เป็นความสุขชั่วคราว…
ป้ายหินแกรนิตแกะสลักภาพพุทธประวัติโดยย่อ และป้ายชื่อมูลนิธิฯ และพิพิธภัณฑ์ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ จะมีภาพพุทธประวัติขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นลายเส้นสีทองบนแผ่นแกรนิตสีดำ ภาพพุทธประวัติมีตั้งแต่แต่ประสูติ จนกระทั่งถึงปรินิพพาน นอกจากนี้ มีป้ายชื่อมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต และป้ายพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา แกะสลักเป็นลายเส้นสีทองบนแผ่นแกรนิตสีดำ บรรยากาศหน้าอาคาร จัดสวนและประดับด้วยไม้ดัด เช่น ต้นข่อยดัด เพื่อสะท้อนความสวยงามของธรรมชาติแบบเรียบง่ายของพันธุ์ไม้ไทย เป็นพันธุ์ไม้ที่อายุยืน รูปแบบไม่มีคำว่าล้าสมัยหรือสมัยใหม่ การตัดแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ…
ภาพพุทธประวัติโดยย่อ เมื่อเดินเข้า “พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา” ด้านขวามือ จะมีภาพวาดพระพุทธประวัติโดยย่อ เป็นภาพขนาดใหญ่เต็มผนังกว้างประมาณ 7 เมตร มีภาพย่อย 10 ภาพดังนี้ ภาพประสูติ ณ ลุมพินีวัน ทอดพระเนตรเทวทูต 4 เสด็จออกผนวช ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงปฐมเทศนา…
พระพุทธเจ้า 29 พระองค์ (พระพุทธรูป) ต่อจากโซน C ด้านซ้ายมือ จะมีโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่หน้าลิฟท์ ท่านจะเห็นองค์พระพุทธรูป 29 องค์ ซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ มีรายพระนามดังนี้ : พระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑ (สมเด็จองค์ปฐม –…
แผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 1 และชั้น 2 พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ได้จัดพื้นที่สำหรับแสดงแผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 โดยได้มีการนำเสนอในรูปแบบแผนผังผ่านทีวีจอใหญ่ เพื่อสะดวกในการดูและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งทีวีสำหรับแสดงแผนผังไว้สองจอติดกัน จอหนึ่งแสดงภาพแผนผัง อีกจอหนึ่งแสดงภาพสไลด์ภาพไฮไลท์ที่สำคัญในแต่ละโซน {japopup type="image" title="แผนผังพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้นที่…
ช่วงที่ 1 ของมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต เกิดจากผู้จัดตั้งได้ทำบุญในหลายรูปแบบ จนค้นพบว่าการทำบุญในลักษณะธรรมทานน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ (ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม) มากที่สุด เพราะสามารถอ่านหรือฟังเมื่อไรที่ใดก็ได้ จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากนำหลักธรรมคำสอนของอาจารย์หรือหลวงปู่ต่างๆ ไปสอนต่อๆ กันไป โดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสัจจธรรม และเป็นอมตธรรม คือหลักธรรมที่สอนเกี่ยวกับความจริงที่ไม่เคยตาย ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 2560 ปีแล้วก็ตาม และหลักธรรมดังกล่าวจะยังคงอยู่ตลอดกาล…

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations More info