โซน 4 : พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ

พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากวัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี และพระธาตุของพระอริยสงฆ์จากครอบครัวของคุณพ่อสวงค์  ทนุสินธุ์  ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ต้องขอขอบพระคุณทางวัดสุนันทวนาราม และครอบครัวคุณพ่อสวงค์  ทนุสินธุ์ เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ให้ประชาชนมีโอกาสกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล พระธาตุของพระอริยสงฆ์ที่นำมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชามีดังนี้ :

 • พระสารีบุตร
 • พระโมคัลลานะ
 • พระสิวลี
 • พระอุตตระเถระ
 • หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 • หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 • หลวงปู่ชา สุภัทโท
 • หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 • หลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ
 • หลวงปู่สาม อากิญจโน
 • หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
 • หลวงปู่ขาว อนาลโย
 • หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 • หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 • หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต
 • หลวงปู่บัวพา ปัญญาพาโส
 • ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต
 • หลวงปู่ทวด
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
 • พระแม่กวนอิม
 • หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย
 • หลวงพ่อสด จันทสโร
 • หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 • หลวงปู่สี ฉันทสิริ
 • หลวงปู่เกษม เขมโก
 • หลวงพ่อโอภาส
Last modified on Monday, 21 January 2019 04:01

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 4 : Buddha's relics โซน 4 : พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ