ปางที่ 45 : ปางปราบจิญจมาณวิกา

45. ปางปราบจิญจมาณวิกา

เรื่องราวของพระพุทธรูปปางนี้ มีในชยมังคลอัฏฐกคาถา (คาถาว่า ด้วยชัยมงคล ๘ ประการ ของพระพุทธเจ้า) ที่ท่านรวมไว้เป็นหนึ่ง ใน ๘ เหตุการณ์ คงเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ ก่อผล กระเทือนแก่วงการพระศาสนา มิใช่เฉพาะพระพุทธศาสนาหากรวม ถึงศาสนาเดียรถีย์ ที่เป็นตัวการวางแผนทำลายอันชั่วร้ายนี้ด้วย

เหล่าเดียรถีย์ คือ นักบวชนอกพระพุทธศาสนาซึ่งมีจำนวนมาก โดย เฉพาะอย่างยิ่งศาสนาเชน ก็ชักหวั่นไหว ศาสนาเชนที่ว่านี้คือพวกที่ ถือเคร่งครัดถึงขนาดเปลือยกายเลยแหละ ในที่สุดก็วางแผนลับกัน ให้สาวิกานามว่าจิญจมาณวิกา เป็นผู้ดำเนินการทำลายพระพุทธ- เจ้าของชาวพุทธ กาลเวลาผ่านไปตามลำดับ นางใจบาปก็เอาท่อน ไม้มาผูกท้อง เอาผ้าพันทำทีว่าตั้งครรภ์ ท้องก็ค่อยโตขึ้นตามกาล เวลา วันหนึ่งขณะพุทธองค์ประทับแสดงพระธรรมเทศนาท่ามกลาง พุทธบริษัทหมู่ใหญ่ ที่พระเชตวันมหาวิหาร นางจิญจาอุ้มท้องเดิน อุ้ยอ้ายเข้าไปกล่าวเสียงดังฟังชัดว่า “เสด็จพี่มัวแต่แสดงธรรมอยู่ นั่นแหละ ภริยาท้องแก่จวนคลอดแล้วไม่ฝากให้ลูกศิษย์ดูแลบ้าง จะ ฝากนางวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็รีบๆ จัดการเสียเถอะค่ะ” 

พระพุทธองค์ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาต่อไม่สนพระทัยนางอีกต่อ ไป ทำให้นางโกรธหนักขึ้น เต้นดุจเจ้าเข้า จะเต้นแรงไปหรือเปล่าไม่ ทราบ ท่อนไม้ที่ผูกกับพุงหุบลงมา (ในตำราว่า พระอินทร์ทนเห็น นางทำชั่วต่อไปไม่ไหว จึงแปลงเป็นหนูไต่ขึ้นไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ หลุดลงมา) แผนการเลยแตก ประชาชนจึงฮือไล่ นางวิ่งหนีตายออก จากพระเชตวัน พอออกมานอกประตูวัด แผ่นดินก็แยกเป็นช่องใหญ่ สูบนางหายไปต่อหน้าต่อตาประชาชน เป็นที่สยดสยอง

Last modified on Thursday, 31 January 2019 06:54

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 45 : ปางปราบจิญจมาณวิกา